Descarga
Settlements and Houses in Galicia in the Middle and Late Bronze Age.
M. Pilar Prieto-Martínez and Mikel Díaz-Rodríguez (2016): Settlements and Houses in Galicia in the Middle and Late Bronze Age. En: Fernando Coimbra and Davide Delfino
Valeriu Sîrbu and Cristian Schuster (Eds.) Late Prehistory and Protohistory: Bronze Age and Iron Age Proceedings of the XVII UISPP World Congress (1–7 September 2014, Burgos, Spain). Archaeopress, Oxford. pp: 103-126.
Prieto-et-Díaz-2016-Settlements_and_Hou
Documento Adobe Acrobat 2.7 MB

Public Images, Private Readings: Multi-Perspective Approaches to the Post-Palaeolithic Rock Art.

 

Ramón Fábregas Valcarce and Carlos Rodríguez-Rellán, Eds. (2016). Public Images, Private Readings: Multi-Perspective Approaches to the Post-Palaeolithic Rock Art. Proceedings of the XVII UISPP World Congress (1–7 September 2014, Burgos, Spain) Volume 5 / Session A11e. Archaeopress. 

 

Link ó pdf da publicación.

 

Descarga
Los petroglifos galaicos: una revisión sobre la distribución espacial.
Alia Vázquez Martínez."Los petroglifos galaicos: una revisión sobre la distribución espacial". Collado Giraldo,H.; García Arranz, J. J. (Eds). XIX International Rock Art Conference IFRAO 2015. Symbols in the Landscape: Rock Art and its Context. pp. 841 - 846. ARKEOS 37, 2015.
Vázquez-2015-Revision espacial petrogli
Documento Adobe Acrobat 3.2 MB
Descarga
Arte de la Edad del Bronce: Los grabados rupestres de Cova da Bruxa y Laxe da Rodas (Muros, A coruña): Actuación arqueológica y revisión interpretativa
J. Rey Castiñeira, J.J. Eiroa García (2009-10). AnMurcia 25-26: 77-117
ANMURCIA J REY - J J EIROA pdf.pdf
Documento Adobe Acrobat 2.7 MB
Descarga
Río de Angueira 2 (Teo, A Coruña). Un conxunto excepcional de escenas de monta
R. Fábregas Valcarce; A. De la Peña Santos; C. Rodríguez Rellán
Rio de Angueira 2.pdf
Documento Adobe Acrobat 1'008.2 KB
Descarga
Alén da fronteira naturalista na arte rupestre galega. Estacións con zoomorfos na Costa da Morte (A Coruña)
C. Rodríguez Rellán; R. Fábregas Valcarce; A. Eiroa Pose; E. Rodríguez Álvarez; L. Gorgoso López. (2010)
Alén da fronteira naturalista.pdf
Documento Adobe Acrobat 3.1 MB
Descarga
A context for the galician rock art
Fábregas Valcarce, R. (2009).
A CONTEXT FOR THE GALICIAN ROCK ART.pdf
Documento Adobe Acrobat 731.6 KB
Descarga
Representacións de armas no interior de Galicia (comarca de Deza, Pontevedra). Unha reflexión sobre a distribución e cronoloxía destes motivos
Fábregas Valcarce, R.; Rodríguez Rellán, C. y Rodríguez Álvarez, E. (2009).
representacións de armas no interior de
Documento Adobe Acrobat 761.1 KB
Descarga
La industria lítica en pizarra durante la Prehistoria Reciente
Rodríguez Rellán, C. (2008)
LA INDUSTRIA LÍTICA EN PIZARRA DURANTE L
Documento Adobe Acrobat 296.7 KB

Gestión del cuarzo y la pizarra en el Calcolítico peninsular: el "Santuario" de El Pedroso (Trabazos de Aliste, Zamora)

Fábregas Valcarce, R. y Rodríguez Rellán, C. (2008).

Descargar

Puesta en valor del patrimonio arqueológico de Muros (A Coruña): los gravados rupestres de Cova da Bruxa y Laxe das Rodas

Franco Fernández M.A., Eiroa García J.J., Rey Castiñeira J. (2008)

Descarga [1,6 MB]

Lugares para grabar, lugares para morrer. Petroglifos e cistas na Idade do Bronce no NW da Península Ibérica

Bóveda Fernández, MªJ., Cañizo Fraga, J.A., Vilaseco Vázquez, X.I. (1999). Descargar.

Una metodología de estudio para petroglifos: resultados en Laxe da Sartaña

Rey Castiñeira, J.; Soto Arias, M.J. (1996)

Desgarga [1.417 MB]